#КОЙ – още Захари Стоянов зададе въпроса и посочи отговора

#КОЙ стана неделима част от символиката на протестите от 2013-а. Най-мощните протести в последните 20 години не успяха да намерят отговора на въпроса КОЙ предложи назначаването на Делян Пеевски за шеф на ДАНС. Макар, че наистина щеше да бъде добре да знаем, всъщност ние нямаме такава нужда от точно този отговор. Защото по-важно за нас е да знаем коя е политическата сила, която стои зад този олигарх, усвоител на милиарди държавни поръчки, собственика на „медийна“ империя. Безспорно това е Русия. Прозира през всички медии, които Пеевски контролира, нещо което се вижда много добре, наблюдавайки #Пропагандата. Петата колона на „братушките“, разлагащото, корумпиращо влияние на Русия е посочено безмилостно от Захари Стоянов преди повече от 130 години.

 

ЗАХАРИ СТОЯНОВ

в-к “Свобода”, бр. 7, 19.XI.1886 г.

КОЙ?

Кой въстана срещу нашето свещено дело — съединението на Южна със Северна България? Кой караше турците да навлязат в България и да пуснат малко кръвчица на братушките? Кой отчисли българския княз от редовете на армията си, за да го опозори и омаскари, когато той се намираше на границата срещу неприятеля? Кой си дръпна от нашата войска офицерите, които хрантутехме като просяци с единствена адска цел да ни съсипе войската, когато тя се намираше в път за бойното поле? Кой насъска сърбите да ни нападнат откъм гърба, когато ние бяхме въз друга страна? Кой настояваше най-много да се пратят турските комисари в Южна България? Ами я кажете, кой ни открадна княза от Софийския палат в това време, когато на неговата глава не бяха изсъхнали още лавровите венци от Сливница? Кой даваше честно и благородно слово, че ако си отиде тоя княз, то и съединението ще бъде пълно, и правата на България ще да си останат непокътнати, и конституцията ще си бъде в сила, с една реч, България ще да цъфти и вирее?

Контра Пропаганда: Големият разрив между България и Русия се случва със Съединението в 1885-а, когато ярко проличава истинската руска политика и намерения спрямо България, които са коренно противоположни на клишетата, които #Пропагандата и днес внушава. Руската империя се обявява категорично срещу Съединението, насъсква Турция и Сърбия да ни нападнат, изтегля всичките си офицери от българската армия. Султанът не се връзва на русктие внушения, но наивния и амбициозен крал Милан се подлъгва и напада България твърдо убеден, че ще победи младата българска армия, останала без квалифициран офицерски корпус. Сметките му обаче излизат криви ... В месеците след това, Русия организира преврати, метежи, политически убийства, скъсва дипломатически отношения с България за 10г. Най-силен глас в тези тревожни за България времена е този на Захари Стоянов, а политикът опълчил се на подлата руска политика е великия Стефан Стамболов. Отмъстителната Русия обаче не забравя ... Захари Стоянов е отровен и умира в страшни мъки в Париж 1888-а, а Стефан Стамболов е заклан публично на пъпа на София 1894-а.

Контра Пропаганда: Големият разрив между България и Русия се случва със Съединението в 1885-а, когато ярко проличава истинската руска политика и намерения спрямо България. Те са коренно противоположни на клишетата, които #Пропагандата и днес внушава. Руската империя се обявява категорично срещу Съединението, насъсква Турция и Сърбия да ни нападнат, изтегля всичките си офицери от българската армия. Султанът не се връзва на русктие внушения, но наивния и амбициозен крал Милан се подлъгва и напада България твърдо убеден, че ще победи младата българска армия, останала без квалифициран офицерски корпус. Сметките му обаче излизат криви … В месеците след това, Русия организира преврати, метежи, политически убийства, скъсва дипломатически отношения с България за 10г. Най-силен глас в тези тревожни за България времена е този на Захари Стоянов, а политикът опълчил се на подлите руски машинации е великият Стефан Стамболов. Отмъстителната Русия обаче не забравя … Захари Стоянов е отровен и умира в страшни мъки в Париж 1888-а, а Стефан Стамболов е заклан публично на пъпа на София 1894-а.

Така ли излезе? Кой изпрати подир няколко дена подлия Генерал Каулбарс да развращава, подкупва, лъже, бунтува и беснее? Кой подучи пичовите и вагабонтите да вдигат бунтове в Бургас, Сливен, Силистра и Русе, да леят кръв и въвеждат анархия, щото по тоя начин да се отвори път за чужда окупация? Кой унизи и се подигра с България като й препоръчваше за княз един развратен черкезин — Мингрели? Кой прибра под свое крило всичките чапкъни в България, а законните власти, в това число и В. Н. Събрание, за незаконни с единствена цел, да се продължи още в България безредицата, да се отчая и омаломощи българският народ и да каже: „Дойдете и ни спасете“. Русия, нашата фатална освободителка, покровителка, славянската, братската, християнската и великата Русия, с която сме една вяра и една кръв!
Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка! Аман, бей, аман! Лошо нещо било московлука… То не прилича ни на даалии, ни на кърджалии, ни на фанариоти! Право имали ония старци, съвременници на Екатерина, на Александра I и на Николая, които ни говореха: „Ще плачете за зеленото парцалче“. Видели тия и патили, на основание на факти и на събития говорели горните думи. Цял свят, хора, които не ни бяха ни в клин, ни в ръкав, припознаха нашата висока култура и благородните ни борби, само московците стоят настрана и викат: „Стрижено е!“ — Необяснимо. Царуванието на нагайката, монголското иго, татарщината и крепостното право може би да са едни от най-силните фактори, които са направили от руските държавни мъже зверове и идиоти. От друга страна пък, твърде е обяснимо тяхното подло поведение, защото хората искат да ни направят московци, прочее, правят ни всичките злини и пакости, които може да измисли развратният човек. Но и това е недоволно. Малко ли други държави има, които също така се стремят да владеят над чужди земи и народи. Между това, ние не виждаме тая подлост в техните стремления, тия адски и гнусни средства, каквито руската дипломация употребява над България.

И подир всички тия върволици жестокости и злини, които ни една държава не е направила над България, възможно ли ще да бъде да се намерят помежду ни такива идиоти и изменници даже, които да клеветят, че Русия е наша освободителка, покровителка и доброжелателка! Мълчете и не говорете, защото и природните стихии ще да въстанат и протестират срещу подобно едно престъпление! По-малък грях е да обереш черква и манастир, отколкото да клеветиш пред олтара на историята и на събитията, че руското правителство имало братски, честни и благородни намерения, когато е стъпило в земята ни да ни освобождава. Ще ни се смеят ташкенците, афганците, черкезите, бухарците и арменците, за които същата Русия не по-малко кръв е проляла. Ще ни кълне Полша, тая китка на славянството, която руските железни автократи три пъти хайдушки разделиха помежду три царства, с бесилници и с колове окичиха цели градове и села. Ще ни кълне още нещастна Босна и Херцеговина, която пак руските дипломати харизаха на Австрия, а ние идиотите заедно с много още идиоти славяни псувахме ли, псувахме Австрия, че ги узурпирала!
Но в София, в столицата на България, гдето живеят най-голямото количество интелигенти и патриоти, един развратен до в черната си душа калугер излиза дързостно пред очите на всички и говори, че народът е признателен на своята освободителка! Не е крив той. Криво е онова стадо, което е стояло гологлаво отпреде му. То трябваше да запита мръсния калугер, да каже добро ли, зло ли е направила тая покровителка на България от две години насам, то трябваше да му предложи горните въпроси, изложени начело на нашата статия.

Време е, трябва вече, щото българските деятели, офицери, учители и пр., когато говорят на своите подчинени и слушатели за вънкашните неприятели на отечеството, официалният московец със своите донски и кубански казаци да стои на първо място. Това учение трябва да се продължи дотогава, докогато в Петерсбург царствува Александър III. Защо московците не са десет или петдесет милиона? Колко любезно ще си решим и наредим аладжака!…

Comments

comments