СССР величаеха икономическите теории на Маркс, но криеха за историческите му трудове

download-4Малко хора знаят, че Карл Маркс има и исторически трудове.

По тази причина не е и бил издаван в СССР, а само отделни негови цитати. Нито една книжка!
„Секретната дипломация на 18 век „- Marx Karl. Secret diplomatic history of eigtheen century. London, 1899
Какво толкова ужасно е написал в нея за Русия, че даже неговите фанатици не са искали да прочетат?

„ЧУДО И ЧУДЕСА НАОКОЛО“ – е написал той – Русия, това е Московия, която възниква след разпада на Златната орда.
Написал е, че люлката на Московия е „кървавото блато “ на монголското робство, а не суровата и славна епоха на норманите.
Написал е, че политиката на Ордата, се продължава от Русия.
За кратко, той е намерил лъжите на имперските историци и ги е оборил.

ВЪЗНИКВАНЕТО НА РУСИ
Рус като държава,с център Киев, е създадено от племената на поляните. Те отдавна живеели на десният бряг на река Днепър.
Киевската земя за дълго до създаването на държава от поляните, се е наричала Русю. А полянските градове са били Киев, Чернигов, Переяслав.
С времето поляните са се обединили с други славянски племена – Поляни, древляни, северяни, дреговичи, радимичи, вятичи, кривичи, илименските словени. Обединели се, тези 8 славянски племена са станали основата на Рус, Тази общност по късно и започнали да се наричат – русини.

kievan_rus_en

РУС КАТО ИМПЕРИЯ
Рус с център Киев, е била нещо като империя, имало е център и колонии които са плащали данък.
Като литовските племена и фино – угорските.
От летописа на Нестор: «А се суть инии язици, иже дань дають Руси: чюдь, меря, весь, мурома, черемись, морьдва, пермь, печера, ямь, литва, зимигола, корсь, норома, либь: си суть свой язык имуще, от колена Афетова, иже живут в странах полунощных»
Всички завоювани земи се считали за Русю, но населението не е било етнически русини. А и те не са се считали за такива.
Единна вяра са имали, културно влияние от Рус също.
Русю, се е счетал само Киев, след това и Чернигов и Переяслав започнали да се наричат така.

А по късно в края на 7 век, русини са станали и жителите на Гаричини и Волина. В по късен период така почнали да наричат жителите на Галицко – Волинското княжество. На други места това определение за етнос не се среща. Както и държава с името Рус.

ЧУДИ (ФИНО-УГОРСКИ ПЛЕМЕНА)
Фино угрите, плащащи данък на Рус, живеели между река Волга и Ока и на Приуралие. Тази територия се е наричала – ЗАЛЕСИЕ.
Сега това е централната част на съвременна Русия. Залесието към Русия и присъединено някъде около 10 -11 век. Два века след създаването на Рус и русините като етност.
В края на 11 век в Залесието се е появили отделно княжество – Ростово-Суздалското, с два центъра – Ростов и Суздал.
През 12 век се е появил още един център – град Владимир.
Именно тези земи в литературата се наричат Ростово-Суздалска или Владимиро-Суздалска Русю.
Историците на Руската империя, през 19 век измислиха „Киевска Рус “ както и „Русия „. Рус е била само една и не се е наричала Киевска, Суздалска или Ростова Рус, А САМО РУС!

ФОРМИРМИРАНЕ НА МОСКОВИЯТА (РУСИЙСКИЯТ, до 45 година между впрочем, се е наричал русийски а не руски ) ЕТНОС
През 10 век Ростово – Суздалската земя е била основно заселена от фински племена. На тази земя и започнал да се формира етноса на съвременните руснаци.

Както всяка митрополия, Киев е влияел на завоюваните народи, а и имало много славяни които са се заселили от Киев в тези земи.
Фино – угрите с времето са приели техният език и култура, както и православието. Но до сега в руските отделни райони, се е запазила историята на фино – угрите, а не на славяните.

За пример – руският национален костюм , няма нищо общо със славянският. Също и народните песни, ако накараш руснак да ти изпее чисто руска песен, той ще ти я изпее с финска мелодия или украинска …

Измишльотините като – истинско славянски, са просто смешни.

Даже до сега реките им се наричат по фински, с окончание на – ВА, което по фински значи – вода.
Залесието, може да се каже е било на в самият край на Рус.
Търговски пътища не е имало, наоколо само блата и гори.
Поради тази причина киевските князе не са и обръщали дълго внимание на тези територии, а и русините, с своите богати земи, не са се и преселвали там на тълпи и със желание.
Московия изначално не е била руска, а московите, не са били русини.
Тоест съвременните руснаци, са най-младият славянски етнос.
Не старши, а младши, не брат на Киев а съсед.

РУС И ЧУДИ
Самите фино-угри (чуди) Русини себе си не наричали.
В своите летописи даже се противопоставят на Рус.
Като всяка колония.

В Лаврентиевската летопис и в Ипатеевската много добре се вижда това противопоставяне.
А в тях са описани събития от XII-XIII век.
В XII век и в началото на XIII век Новгород-Суздалската земя не се е считала за РУСИЮ.
Нито Ростово-Суздалската, нито Рязан, ни Смоленщината, нито Владимирската земя.
Русию е била само земята на поляните с център Киев.

dbc7ba187b31a8d2b42d3582b7fc38e1

ЗАВОЮВАНЕТО НА РУС ОТ ТАТАРИТЕ
В началото на XIII век, заради вътрешни войни, Рус е отслабнала и паднала под натиска на татарите.
Татарите завоювали и Рус, и Полша, и Унгария, и северните Балкани.
Така се е появила и Златната орда с център на Волга.
Земите на Рус не били към тази държава, но са плащали данък, като васали.
Разпада на Рус, още повече отделила земите и от земите на Залесието. И културно и етнически и политически.

kievan-rus-1015-1113-en

МОСКОВИЯ, ИЛИ МОСКОВСКАТА ДЪРЖАВА

Откъде се е взела Московията?
Фино-угрите отначало били под Русию, после под татарската Орда.
Частично под влиянието на Рус, са се обрусили, а под влиянието на Ордата са се отатарчили. И то много силно …
Влиянието на Рус, руските историци умишлено преувеличават, а влиянието на татарите умишлено го премълчават.
Под влиянието на Златната Орда, московските земи са били 300 години.
След разпада на Златната Орда са се образували от нея, няколко княжества

Московското княжество
Казанското ханство
Касимовското ханство
Кримското ханство
Астраханското ханство
Сибирското ханство

Москва като име и то на фински, се появява в писмените документи в средата на XII век.
В XVI век това име се приема от Московското княжество.
Тогава и се появява на международната арена.
Началото на руската държавност – XVI век, запомнете .
Като повечето народи започват своята история от 9 -10 век.
Руснаците единствени считат, че тяхната държава се е появила на 400 години по рано, отколкото те самите.
Първо се е появил московският етност, през втората половина на 12 век и чак тогава и държавата …

За каквото е и писал Маркс:
„Изумената Европа, в началото на царстването на Иван трети, била учудена от появяването на огромна държава, на нейните източни граници.“
И така, Москва, Московия, Московска държава .
Управлявани от княз, а царя се е появил през 17 век.
Отначало татарски хан, след това заменен от княз, а по късно станало на цар.
Центъра е преместен в Москва, но аристокрацията е била татарска.
И политиката на Московията и била продължение на политиката на Ордата. За което и собствено е писал Карл Маркс.

И Маркс, и Гумилев и Платонов. Много са писали това …
После Екатерина II просто заповядала да се пренапише историята.
А тези историци които са писали истината, са имали много печална съдба ..

ПАСТ, ОТВОРИЛА СЕ ДА ПОГЪЛНЕ ПОЛОВИНАТА СВЯТ
Московското княжество е приемник на Владимиро – Суздалското княжество!
Което 300 години е било в състава на Златната Орда …
Ако Московията е на някой приемник, то тя е приемница само на Златната Орда.

Каква Рус, какви бълнувания?

Трубецкий:
„Московската държава е възникнала само благодарение на татарското иго. Московските царе, продължали делото на Ордата, като събератели на земи към великата монголска Империя:
Москва стана мощна държава, едва като покори Казан, Астрахан и Сибир. Руският цар е наследник на монголският хан, А „освобождението “ от татарско иго се изразява в приемането на православието и пренасянето на столицата в Москва.“

От една страна Московия, събирала ординските земи, от друга земите на Рус. До сега ги събират …
Крим също е бивша земя на Златната Орда.
Така, че Московията, хем се счита за наследница на Рус, хем на Златната Орда и по този начин всичко обявяват за ИЗКОННО РУСКО.

b_8

КАК СЕ Е ПОЯВИЛА «РУСИЯ»?

До 1721 годна, официално се е наричала „Московско княжество“.
До тогава още не са откраднали името и историята на Рус.
Но да са велики, им притрябвало и велика история, не върви татарската. Само малко името сменили от Рус на Русия и готово – ВЕЛИКИ СА ВЕЧЕ …
Не народно име, а измислено и изкуствено, от него и започва митотворчеството за Велика Русия или Великорусия, а земите на Рус нарекли – Малорусия …
Съответно русините от киевските земи, започнали да наричат – малоруси, а себе си великоруси….:))))))))))))))))))))))

Лъжа която има начало, а няма край!
Подлост, която в човешката история няма аналог …
И за капак съвсем да скрият истинската история на Рус, започнали да я наричат – Украйна.
Както и народа на Рус – украинци.
Всичко е правилно, два разни народа не могат да се наричат еднакво …

На който му е интересно, да прочете книгата на К.Маркс «Секретната дипломация на XVIII век»
Автора употребява само Русия и руснаци, не споменава Киевска Рус. Умишлено ли е писал така, можете да разберете като я прочетете.

Comments

comments